Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu kiếm vốn

0
Hẹp đường tìm vốn từ ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã phải phát hành tới gần 30 nghìn tỉ đồng trái phiếu, chiếm 63% lượng trái phiếu phát hành trong quý 1/2020.

Theo số liệu mà Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố về thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2020 cho thấy, hoạt động phát hành trái phiếu tăng trưởng khiêm tốn, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của COVID-19.

Cụ thể, trong quý 1/2020, có 63 doanh nghiệp phát hành 47.102 tỉ đồng trái phiếu trong tổng số 63.914 tỉ đồng được chào bán, đạt tỷ lệ phát hành 73%. Kỳ hạn trung bình của các trái phiếu phát hành là 3,7 năm, thấp hơn so với mức bình quân năm 2019 là 4,08 năm. Mặt bằng lãi suất suất bình quân khoảng 10,1%/năm.  

Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát hành tới 29.857 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 63% lượng trái phiếu phát hành trong quý. Mặt bằng lãi suất bình quân của trái phiếu từ nhóm này cũng cao nhất, trung bình 10,7%/năm.

Một lý do để các doanh nghiệp nhóm này tăng cường phát hành trái phiếu là do quy định mới của Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt kênh vay vốn qua ngân hàng cho mục đích kinh doanh bất động sản trong thời gian tới. Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM, doanh nghiệp bất động sản đang gặp không ít khó khăn trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bất động sản không xin hỗ trợ bằng tiền mà hỗ trợ bằng thể chế, chính sách. 

Ông Châu cho rằng, tại thời điểm này không nên “siết” trái phiếu doanh nghiệp đối với lĩnh vực bất động sản. Bởi hiện nay, chính sách tín dụng của ngành ngân hàng đã kiểm soát vốn vào lĩnh vực bất động sản.

Hiện nay, đang trong quá trình thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động sản theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân, nếu tiếp tục “siết” cả trái phiếu thì doanh nghiệp bất động sản vô cùng khó khăn.

Vì thế, theo ông Châu, cần thiết sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Nghị định 163/2018/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, lành mạnh, vừa trở thành một trong những nguồn cung ứng vốn đầu tư trung hạn, dài hạn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trái phiếu.

Thúy An (tổng hợp)

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here