Cựu CEO P&G: Một người thành công hay không chính là nhờ phẩm chất sau đây

0

Tuy nhiên, điều giúp họ thành công trong vai trò là một cá thể riêng biệt không đủ để đảm bảo rằng họ cũng sẽ thành công với vai trò là nhà lãnh đạo.

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here