CEO WeFit lý giải nguyên nhân start – up thất bại: Thiếu vốn cũng chết, thừa vốn cũng chưa chắc tồn tại được

0

Check xem lý do thất bại của các start-up qua lý giải của CEO WeFit Nguyễn Khôi.

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here